Aanmelden als lid van Club Triumph Holland.

Aanmelden als lid van Club Triumph Holland.

Lidmaatschap van Club Triumph Holland staat open voor iedereen die auto’s van de merken Triumph of Standard een war hart toedraagt. Dit geldt ook voor de zogenaamde specials van deze merken, zoals bijvoorbeeld Doretti’s, Spartans, Fairthorpes, Peerless , Warwicks en vele andere auto’s die gebaseerd zijn op Triumph of Standard techniek. Het bezit van een Triumph of Standard is niet noodzakelijk ( maar wel leuk natuurlijk!)

Als lid heeft u toegang tot de (regionale) clubactiviteiten, ontvangt u 6 keer per jaar ons prachtige clubblad Triumph Tribune en heeft u toegang tot een compleet netwerk van contacten over de auto’s.

Vul het onderstaande formulier. De gegevens van individuele auto’s ten behoeve van het CTH typeregister zijn en blijven anoniem en de chassisnummers worden in het register onvolledig weergegeven. Uw privacy is daarom volledig gewaarborgd. Het CTH typeregister vormt een uniek overzicht van hetgeen aan Triumph en Standard automobielen in ons land rijdt of heeft gereden en wordt beheerd door onze register secretarissen.

Klik na invulling op “Verzenden naar Ledenadministratie”.

 

Hierbij het machtigingsformulier, 

.
Na invulling dient dit teruggestuurd te worden. Het antwoordnummer staat op het formulier vermeld. Het contributiebedrag voor 2020/2021 bedraagt € 55,00 (met gereduceerd tarief als u in de loop van het jaar lid wordt) en een eenmalig inschrijfgeld van € 9,-. Door het afgeven van deze machtiging wordt op de contributie een korting van € 2,50 verleend.

Ik geef mij op als lid van Club Triumph Holland:

Autogegevens
Ik heb er geen bezwaar tegen als de registersecretaris telefonisch contact met mij opneemt