Uitnodiging ALV

u kunt ook inschrijven via de site:  evenementen>inschrijven evenement

ALGEMENE LEDEN VERGADERING CTH 9 oktober

Uitnodiging Algemene  Leden Vergadering  2021 Club Triumph Holland
De keuze is dit jaar gevallen op een fysieke bijeenkomst in het Kerkgebouw ‘De Brug’ in Amersfoort, waarbij we onderling voldoende ruimte kunnen houden. We hebben ook gekozen voor een eenvoudige bijeenkomst, zonder uitje en zonder lunch vooraf. 
We hopen dit volgend jaar weer ruimschoots goed te kunnen maken.
 
In verband met de organisatie stellen we het op prijs indien u zich aanmeldt, dan wel afmeld.