Author: secretaris
Alt
Nieuwscategorie: Landelijk
Nieuwskenmerk: Vergadering
Uitnodiging ALV

u kunt ook inschrijven via de site:  evenementen>inschrijven evenement

Dit jaar wordt de ALV in Regio Zuid gehouden.  Zoals we graag willen hebben we weer een leuk ochtendprogramma kunnen organiseren in Metropole Classics B.V.in Druten. Metropole Classic s herbergt een bijzondere collectie van zo’n 100 modellen van beroemde automerken uit verleden en heden: sportscars, chique limousines, luxe cabrio’s, racing cars, muscle cars tot en met tiny classic cars. Verder zijn ze gespecialiseerd in de in-/verkoop van exclusieve automobielen. Vooraf aan de ALV kunt u zich weer inschrijven voor een lunch. De kosten voor de lunch bedragen 15.= per persoon en dienen vooraf betaald te worden op het rekeningnummer van de Club Triumph Holland: NL40 INGB 0003 682 390 onder vermelding van naam en lidnummer.
 
Locatie: Metropole Classics B.V. , Meubellaan 1, Druten
Programma
 
10:00 – 10:30     Welkom
10:30 – 12:00     Bezoek museum
12:30 – 13:30     Lunch
14:00 – 16:00     Algemene Leden Vergadering
16:00 – 17:00     Borrel
 
Wij vragen u zich in te schrijven voor deze ALV vóór 25 maart  en daarbij het volgende te vermelden:
Naam en lidnr.               en aantal personen
Bezoek museum          Ja/Nee     is gratis voor leden, niet-leden betalen 12,50 toegang
Lunch                           Ja/Nee    lunch bijdrage is 15.= euro per persoon (lid en niet-lid)

U kunt zich inschrijven via een email naar secretaris@triumph.nl. Na 1 maart kunt u zich ook inschrijven via de site (onder evenementen-inschrijven evenement)
 
Onze penningmeester Maja Zuurmond heeft te kennen gegeven na ruim 8 jaar te willen stoppen met haar rol als penningmeester en ledenadministratie. U begrijpt dat dit een functie is waar geen enkele club zonder kan. We nodigen leden die geïnteresseerd zijn in deze functie uit dit uiterlijk 16 maart kenbaar te maken aan onze secretaris  (secretaris@triumph.nl of tel. 0654 722 146). Het bestuur draagt als kandidaat Koen Knapper (lidnr  L98-1691) voor.

AGENDA -  ALGEMENE LEDEN VERGADERING – 1 april 2023
1.              Opening door de voorzitter
2.              Uitreiking jubileum spelden aan leden die 25 of 40 jaar lid zijn 
3.              Notulen ALV 2022 
4.              Mededelingen en/of binnengekomen stukken 
5.               CTH Organisatie en verslag werkgroepen
6.               Terugblik op 2022 / Agenda 2023
7.               Uitreiking van de Club Triumph Holland Bokaal 2022
8.               Financieel verslag 2022 en Begroting 2023

  1. Verslag van de kascommissie over 2022
  2. Benoeming kascommissie 2023
  3. Financieel verslag 2022 / Begroting 2023

9.               Bestuurszaken 
10.             Rondvraag
11.             Sluiting
 

PDF-bestand: