Het register op deze website is raadpleegbaar voor alle belangstellenden in Triumph's!.

Veel gegevens ontbreken nog in het register en de registersecretarissen stellen het op prijs aanvullende gegevens of correcties op bestaande gegevens te ontvangen. Dat kunt u nu zelf doen via de wijzigingsfunctie, die beschikbaar is bij het raadplegen van een kenteken. Ook kunt u gegevens doorsturen naar één van de registersecretarissen, zij zijn bereikbaar via het contactformulier .

Om mogelijke fraude te voorkomen zijn de laatste twee cijfers van het chassisnummer vervangen door "**". De volledige gegevens zijn bij de register-secretaris op aanvraag te verkrijgen (via het contactformulier ).

 

     
Kies één of meer van de onderstaande selectiemogelijkheden:

Model / Type

 

Kenteken  

(xx-xx-xx) of (xxxxxx)