Author: secretaris
Alt
Nieuwscategorie: Landelijk
Nieuwskenmerk: Vergadering
Jaarvergadering 2019 voor de Regio's, de Registers en de CTH services

Op 23 november a.s. wordt de jaarlijkse bijeenkomst voor de Regio coordinatoren en de Register secretarissen gehouden, alsmede de Technische Commissie en andere leden die de services voor de CTH ontwikkelen en in stand houden, zoals de Website, Facebook, de redactie van de Triumph Tribune en de Bokaalritten.
Er wordt met de deelnemers teruggekeken op 2019 en vooruitgekeken naar de activiteiten in 2020.

Een verslag hiervan zal in een volgend Triumphe Tribune te lezen zijn.