Author: Admin
Alt
Nieuwscategorie: Landelijk
Nieuwskenmerk: Onderhoud
Informatie over gebruik E10 benzine

Op 11-09-2019 was er een bijeenkomst van de FEHAC met als onderwerp de invoering van E10- op de Nederlandse markt.

E10 is een benzine waar tot maximaal 10 % bio-ethanol aan is toegevoegd.
In meerdere Europese landen is deze brandstof reeds eerder ingevoerd.
De reden hiervoor zijn de doelstellingen in de klimaat doelstellingen en is dus als het ware een verplichting van de verschillende overheden.
Door het mengen met bio-ethanol wordt de schadelijke uitstoot van het wagenpark verminderd.
Men herkent E10 door een sticker op het tankpistool en op de tankzuil, net zoals we dat reeds kennen van de E5.
Naast E5 en E10 zien we tevens de getallen 95 en 98. Deze staan voor het octaangetal in benzine.
In Nedreland is het laagste octaan getal 95, echter er zijn landen waar tevens lagere waarden voorkomen. Hoe lager het getal hoe hoger de kans op pingelen.
Of een auto geschikt is voor E10 kan gecontroleerd worden op www.e10check.nl
Helaas komen onze Triumph's hier niet op voor en we kunnen er dus wel van uitgaan dat onze Triumph's deze E10 niet verdragen.
Ethanol zorgt voor hogere temperaturen door verandering in het ontstekings tijdstip.
Bij moderne auto's wordt dit opgevangen door computors e.d.
Daar zijn onze Triumph's normaal gesproken niet mee uitgerust.
Een volgend probleem is dat ethanol rubber aantast en vocht aantrekt.
Voorlopig zal naast E10 nog steeds E5 en E5-98 verkrijgbaar blijven.
E5-98 is helaas niet standaard zonder ethanol, dit verschilt van merk tot merk.
Bekende merken zonder ethanol zijn b.v. Shell V-power, BP excellium, Firezone 102, TankYou 102 en Ecomax.
Firezone 102 gaat echter mogelijk van de markt verdwijnen.
Bij deze bovengenoemde brandstoffen kan er alsnog een toevoeging in zitten, dit is dan echter geen bio-ethanol maar ETBE. Deze toevoeging is vele malen vriendelijker voor onze Triumph's omdat dat geen rubber aantast en geen vocht aantrekt. Het is echter wel duurder.
Indien men van andere merken E5-98 wil tanken dient men hierover informatie op te vragen.
Is het bovenstaande nu de toekomst?
Dat is nog lang niet zeker, in laboratoria blijft men onderzoek doen naar vervangende
brandstoffen. En het is niet ondenkbaar dat over een aantal jaren er een veel vriendelijker brandstof op de markt komt. Het blijft echter een kosten plaatje.

Wat is nu echter het advies voor onze Triumph's?
Allereerst geen E10 tanken.
Rijdt Uw auto goed op E5, dit gewoon blijven doen.
Rijdt Uw auto goed op E5-98 dit gewoon blijven doen.
Tankt U altijd ethanol vrij dit gewoon blijven doen.

Het is echter wel aan te raden om enige acties te ondernemen.

  • = de benzine slangen vervangen door ethanol geschikte.
  • = attentie voor het membraam van de mechanische benzinepomp.
  • = bij twijfel kan deze pomp worden vervangen door een elktrische pomp
  • = controle van de rubbers bij de verbinding vlotterkamer/body carburateurs

Wat de invloed is van ethanol op kurk is nog een vraag.
Een volgend punt is de benzinetank en dan met name gedurende de winterstalling.
Het is aan te bevelen om deze te vullen met ethanolvrije benzine tijdens deze stalling.

Als laatste dient nog vermeld te worden dat er natuurlijk diverse “ethanol killers”te verkrijgen zijn.
Op internet zijn hiervan de diverse merken te vinden.

Over bovenstaand onderwerp zijn de laatste woorden nog lang niet gesproken en hier zullen we nog wel meer horen.
De invoering van E10 op de Nederlandse markt staat gepland op 10 oktober 2019.

Kees van Schuppen