Alt
Sunday, 23 February, 2020 - 10:30
Organisator: CTH
Lokatie: Louwman Auto Museum / Van der Valk Wassenaar
Lokatie adres: Wassenaarseweg Wassenaar
Regio: Landelijk
Kosten leden: €10.00
Kosten niet-leden: €24.00
Per persoon per equipe: Equipe

CTH Algemene Leden Vergadering 2020 met Museum Bezoek (opgeven kan tot 20 februari)

We nodigen u graag uit de ALV bij te wonen op zondag 23 februari a.s. waarbij we een jaarlijks wisselende vergaderlocatie aandoen in combinatie met een interessant ochtendprogramma en een gezamenlijke lunch.

In 2020 is Regio West aan de beurt om de ALV te ontvangen. De ALV een bezoek in de ochtend aan het Louwman Auto Museum, Leidsestraatweg 57 in Den Haag. Een bijzondere collectie in een bijzonder gebouw.

Als afsluiting van het ochtendprogramma kunt u als lid deze dag gebruik maken van een gezamenlijke lunch tegen een eigen bijdrage van € 10,- per persoon. We vragen u vóór 20 februari a.s. uw deelname aan het museum én aan de lunch kenbaar te maken. Afrekenen voor de lunch kunt u op de dag zelf.
Voor niet-leden vragen we een bijfrage van 14 euro voor het museum bezoek en 10 euro voor de lunch.

In de middag kunt u na de lunch de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) bijwonen. Zowel de lunch als de ALV worden gehouden in het ’ van der Valk Wassenaar ‘, Zijdeweg 54, Wassenaar.

Voor beide locaties ontvangt te zijner tijd via de CTH Nieuwsbrief een routebeschrijving.

DAGPROGRAMMA

­­­­

10.30 - 11.00 uur: Ontvangst met koffie / thee in Auto Museum Louwman
11.00 - 12.30 uur: Museumbezoek Louwman (bij voorinschrijving / gratis voor CTH leden)
______________
12.30 - 13.30 uur: lunch bij van der Valk Wassenaar, op ca. 5 minuten rijden vanaf het museum (bij voorinschrijving / € 10,- pp)
______________
14.00 - 16.00 uur: Algemene Ledenvergadering met jubilarissen (25 én 40 jaar)
16.00 - 17.00 uur: Afsluiting met hapje en drankje van de club


Belangrijk!!

Vergeet niet, zowel voor het museumbezoek als de lunch dient u zich vooraf, doch uiterlijk 20 februari 2020, aan te melden bij onze secretaris Gédo Kuiper, per mailbericht op secretaris@triumph.nl. of via Whatsapp/telefonisch op 06-54722146 (svp 19.00 / 21.00 uur). Voor de ALV is uiteraard geen vooraanmelding vereist.

ALGEMENE LEDEN VERGADERING – 23 februari 2020
CONCEPT AGENDA

 1. Opening door de voorzitter
 2. Uitreiking jubileum spelden aan leden die 25 of 40 jaar lid zijn
 3. Notulen ALV 2019
 4. Mededelingen en/of binnengekomen stukken
 5. CTH Organisatie; regio’s / registers / clubshop
 6. Terugblik op 2019 / Agenda 2020
 7. Uitreiking van de Club Triumph Holland Bokaal 2019
 8. Financieel verslag
  • a. Verslag van de kascommissie over 2019
  • b. Benoeming kascommissie 2020
  • c. Financieel verslag 2019 / Begroting 2020
 9. Bestuurszaken
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Hierboven staat de concept agenda afgedrukt. Afhankelijk van de actualiteit en/of ingezonden stukken zal deze kunnen worden aangepast. De definitieve agenda met de financiële stukken zal worden gepubliceerd op onze website www.triumph.nl uiterlijk 14 dagen voor de ALV