Overzicht en stand


CTH organiseert jaarlijks zogenaamde bokaalritten. Deze competitie is regio-overstijgend en omvat minstens 6 ritten waarin enige vorm van competitie/spel is opgenomen. Het doel van de bokaalritten is het bevorderen van de contacten tussen de leden van de diverse regio's. Het snelheidsaspect is nadrukkelijk van ondergeschikt belang. Goed opletten, zorgvuldig de aanwijzingen lezen en scherp zijn in de opdrachten zorgt voor een goede klassering.
De uiteindelijke winnaar van de bokaal wordt bekend gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Er is een Algemeen Reglement van toepassing op de bokaalritten. Dit reglement treft u aan op de website onder Activiteiten-Bokaalritten-Reglement.
Deelnemers aan de bokaalritten ontvangen een fraai rallyschild met een uniek startnummer voor alle bokaalritten in 2021. Het rallyschild wordt u bij eerste deelname verstrekt.

De bokaalritten zijn toegankelijk voor alle leden, ongeacht de regio-oorsprong. Ook niet leden kunnen veelal deelnemen, zij het buiten mededinging van het klassement. Informeer bij de organisator van de rit naar de mogelijkheden.

In 2021 zijn 6 bokaalritten gepland:

   
Datum Naam rit Plaats
 11 juli 2021  Parels van het Westen  regio west
 25 juli 2021  Steenwijkerlandrit  regio noord
 22 augustus 2021  Zuiderzonrit  regio zuid
 18 september 2021  De Woeste Noord Wester  regio west
 3 oktober 2021  Autumn Spirit rit  regio midden
 13 november 2021  Nacht van het Oosten  Bentelo

De stand van het klassement wordt weergegeven onder de kop "Nieuws": https://www.triumph.nl/nl/content/overzicht-bokaalritten-2021