Author: Contentbeheer
ALV 27 mei
Nieuwscategorie: Landelijk
Nieuwskenmerk: Vergadering
Algemene Ledenvergadering 2022
blokhut.jpg  

ALGEMENE LEDEN VERGADERING – vrijdag 27 mei 2022

Dit jaar pakken we als CTH uit met een groots programma om ons 45-jarig jubileum van 2021 alsnog te vieren met een lang weekend op de Weerribben in Paasloo. We nodigen u graag uit de ALV bij te wonen op vrijdag 27 mei a.s. in combinatie met een interessant ochtendprogramma, een gezamenlijke lunch en een borrel achteraf.
 
Als afsluiting van het ochtendprogramma kunt u gebruik maken van een gezamenlijke lunch tegen een eigen bijdrage van € 15,- per persoon. We vragen u vóór 20 MEI a.s. uw deelname aan ALV en lunch, alsmede het bezoek aan Carosso kenbaar te maken.
 
We nodigen u vooral ook van harte uit in te schrijven op het jubileum weekend van de CTH. Het evenement loopt van vrijdag 27 mei tot en met zondag 29 mei, maar u kunt ook kiezen voor een verblijf van 25 mei tot en met 30 mei. U kunt naar eigen keuze aan het programma deelnemen, waarbij u tevens keuze hebt of u gebruik maakt van de verblijfs-accomodaties, zoals parkvilla, camping, B&B of hotel. Voor informatie zie onze nieuwsbrief van 1 april j.l. (via email), of de website. Informatie kunt u krijgen bij Pieter Maclaine Pont (evenementen@triumph.nl) of bij Gédo Kuiper (secretaris@triumph.nl). 
 

PROGRAMMA Algemene Ledenvergadering 2022 Club Triumph Holland
10.30 - 11.30 uur   Ontvangst met koffie / thee bij Carosso Classic- & Sportcars

lokatie: Eekstraat 2, 8375 HN Oldemarkt

12.30 - 13.30 uur Lunch  bij ’t Binnenhof , Binnenweg 12, 8378 JJ Paasloo, 
bij voorinschrijving / € 15,-  per persoon
op ca. 7 minuten rijden vanaf het Carosso
 
14.00 - 16.00 uur Algemene Ledenvergadering, 
met jubilarissen (25 én 40 jaar) en winnaars Bokaalkampioenschap 2021

locatie: ’t Binnenhof,   Binnenweg 12, 8378 JJ Paasloo

16.00 - 17.00 uur Afsluiting van de ALV met hapjes en drankje van de club
   

Wij verzoeken u zich voor zowel de ALV, de lunch als voor het bezoek aan Carosso vooraf, doch uiterlijk 20 MEI 2022, aan te melden bij onze secretaris Gédo Kuiper, per mailbericht op secretaris@triumph.nl  of via Whatsapp/telefonisch  op 0654 722 146 (svp 19.00 / 21.00 uur). 

Graag ontvangen we uw bijdrage voor de lunch ook uiterlijk 20 MEI 2022, 
op rekeningnummer   NL 40 INGB 0003 68 23 90  ten name van Penningmeester Club Triumph Holland,
 

AGENDA -  ALGEMENE LEDEN VERGADERING – 27 mei 2022
1. Opening door de voorzitter
2. Uitreiking jubileum spelden aan leden die 25 of 40 jaar lid zijn 
3. Notulen ALV 2021 
4. Mededelingen en/of binnengekomen stukken 
5. CTH Organisatie; regio’s / registers / clubshop
6. Terugblik op 2021 / Agenda 2022
7. Uitreiking van de Club Triumph Holland Bokaal 2021
8. Financieel verslag 
9. Bestuurszaken 
10. Rondvraag
11. Sluiting

 
Hierboven staat de concept agenda afgedrukt. Afhankelijk van de actualiteit en/of ingezonden stukken zal deze kunnen worden aangepast. De definitieve agenda met de financiële stukken zal worden gepubliceerd op onze website www.triumph.nl en in ons clubblad de Triumph Tribune nr 290, die begin mei verschijnt.