Author: secretaris
Alt
Nieuwscategorie: Landelijk
Nieuwskenmerk: Vergadering
Uitnoding Algemene Ledenvergadering CTH 2024
UITNODIGING aan de LEDEN van de Club Triumph Holland

U komt toch ook meepraten over de toekomst van de club ?
 

 
ALGEMENE LEDEN VERGADERING – zondag 17 maart 2024
 
In 2024 hopen we weer op een grote opkomst bij onze Algemene Ledenvergadering. Temeer daar we het met u als leden willen hebben over wat u verwacht van een club als de CTH : de tijden veranderen en hoe kunnen we daar als club Triumph Holland goed op inspelen.  In het afgelopen jaar zijn er stappen gezet in de samenwerking tussen de vier Nederlandse Triumph Clubs, ook daar willen we het graag met u over hebben.
Verder stevenen we af op het 50-jarig bestaan van de Club Triumph Holland in 2026! Ook daar besteden we op deze ALV aandacht aan en vragen we om uw ideeën. 
 
Dit jaar wordt de ALV in Regio Oost gehouden en wel in de locatie ‘Het Wapen van Delden’. In lijn met de traditie hebben we een leuk ochtendprogramma kunnen organiseren met S2 Classic Cars in Hengelo.  
 
U kunt zich opgeven voor de lunch, die aan de ALV voorafgaat. De kosten voor de lunch bedragen 15.= per persoon en dienen vooraf (vóór 8 maart 2024) betaald te worden op het rekeningnummer van de Club Triumph Holland:   NL40 INGB 0003 682 390 onder vermelding van naam en lidnummer. In Delden kunt u ook betalen met een pinpas.

Wij vragen u zich in te schrijven voor deze ALV vóór 8 maart 2024 door middel van een email naar secretaris@triumph.nl en daarbij het volgende te vermelden:
   Naam, lidnummer en aantal personen
   Bezoek S2 Classic Cars                      Ja/Nee              
   Lunch                                                   Ja/Nee        lunch bijdrage is 15.= euro per persoon

 
Programma 17 maart 2024
Ochtend:     om 10:30 ontvangst bij S2 Classic Cars, Goudstraat 23, 7554 NG Hengelo
Middag:      om 12:30 Lunch en om 13:30 aansluitend ALV
                   in het Wapen van Delden, Langestraat 242, 7491 AN Delden