Aanmelden als lid van Club Triumph Holland

Aanmelden als lid van Club Triumph Holland

Lidmaatschap van Club Triumph Holland staat open voor iedereen die auto’s van de merken Triumph of Standard een warm hart toedraagt. Dit geldt ook voor de zogenaamde specials van deze merken, zoals bijvoorbeeld Doretti’s, Spartans, Fairthorpes, Peerless, Warwicks en vele andere auto’s die gebaseerd zijn op Triumph of Standard techniek. Het bezit van een Triumph of Standard is niet noodzakelijk (maar wel leuk natuurlijk!).

Als lid heeft u toegang tot de (regionale) clubactiviteiten, ontvangt u zes keer per jaar ons prachtige clubblad Triumph Tribune en heeft u toegang tot een compleet netwerk van contacten.

Vul het onderstaande formulier in. De gegevens van individuele auto’s, ten behoeve van het CTH modellenregister, zijn en blijven anoniem en de chassisnummers worden in het register onvolledig weergegeven. Uw privacy is daarom volledig gewaarborgd. Het CTH modellenregister vormt een uniek overzicht van hetgeen aan Triumph en Standard automobielen in ons land rijdt of heeft gereden en wordt beheerd door onze registersecretarissen.

Klik na invulling op “Verzenden naar Ledenadministratie”.

Voor de jaarlijkse, automatische contributie-inning graag ook het machtigingsformulier invullen: 


Na invulling kan het (gescande) formulier per email teruggestuurd worden naar penningmeester@triumph.nl of per post naar het op het formulier vermelde adres. Het contributiebedrag voor 2023 bedraagt € 55,00 (met gereduceerd tarief als u in de loop van het jaar lid wordt) en een eenmalig inschrijfgeld van € 9,-. Door het afgeven van deze machtiging wordt op de contributie een korting van € 2,50 verleend.

Ik geef mij op als lid van Club Triumph Holland:

Autogegevens
(Ik heb er geen bezwaar tegen als de registersecretaris telefonisch contact met mij opneemt)